Sider

Andst.info-mail


Få mail når der er nyheder og aviser klar - her på Andst.info

(Afmeld)

Andst Fotoalbum

Kategorier

Indlægsarkiv

Andst Ko-Laug blev søsat!

AndstKolaug Maj2007-1.jpgAndstKolaug Maj2007-3.jpg
Skal vi have et Ko-Laug i Andst?  Sådan lød en annonce i Andst-Avisen for nyligt.
Efter et par møder med nogle ko- og natur-interesserede Andst-borgere, blev det besluttet

at starte Andst Ko-Laug.
Foreningens formål er at drive naturpleje på engarealer ved Gamst Søenge med kreaturer og samtidig øge kendskabet til kulturhistorien i området.
Engarealer som bliver afgræsset, giver større muligheder for både flora og fauna. Ikke mindst fuglene, insekterne og vildtet i området vil hilse dette tiltag velkommen, idet afgræsset og “naturgødet” vegetation giver et meget bedre fødegrundlag.

AndstKolaug Maj2007-5.jpg

Der er nu 16 medlemmer i Ko-Lauget, som hver har købt en folkeaktie.
Medlemmerne har dermed ret og/eller pligt til:
– Tilsyn med og ansvar for kvæget
– Pasning af areal og hegn
– Nyde den prægtige natur med farverige blomster og masser af fugle og insekter.
– Være med til at sikre en vigtig naturtype, som er ved at forsvinde.
– Købsret til en 1/4 velsmagende sund ko, der har gået og græsset sommeren over i Gamst Søenge.

Der er indkøbt 4 stk kvæg af racen Hereford, som er kendt for godt kød og som samtidig trives godt i sådanne omgivelser.
Tirsdag den 22. maj blev de lukket ud i engene, som ligger vest for Ryttervej, langs natursporet ved søengene. Der er masser af langt græs og dyrene så meget veltilfredse ud og begyndte straks at guffe græs i sig!
De skarpe kokiggere vil opdage, at der rent faktisk er 5 dyr derude, men den sidste ko ville absolut med i de andre 4 køer op i kvægbilen, så den fik lov at komme med!

Jørgen Lykke har venligst stillet arealet gratis til rådighed.  Mange af medlemmerne var desuden samlet til en aften iført gummistøvler, hvor alle lærte at opsætte nyt hegn, stolper m.m. (de fleste er jo byboere!)

AndstKolaug Maj2007-4.jpg

Der er blevet afholdt stiftende generalforsamling og følgende bestyrelse blev valgt for det første år:
Førstemand: Bent Jørgensen
Regnskabsfører:Henry Graversen
Skriver: Thomas Dalmark
Ko-Kiggere (tilsyn) Birgit Schmidt og Anni Steensgaard
PR-ansvarlig Claus Schmidt

AndstKolaug Maj2007-2.jpg

Alle er selvfølgelig velkommen til at gå ned og se disse prægtige dyr, som jo gerne skulle blive store og stærke i løbet sommeren – samtidigt med at betingelserne for naturen øges i området.

Til næste forår bliver der evt. mulighed for, at nye medlemmer kan købe en folkeaktie i Ko-Lauget.

P.b.v

Claus Schmidt

PS. Andst Ko-laug har nu sin egen side på Andst.info – SE DEN HER

---